این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۱ اسفند ۱۱, جمعه

کمپین ما متهم است!

براستی این کمپین کوچک ما که اصلا معلوم نیست در دنیای عملی در برابر اربابان قدرت و سرمایه بتواند وزنه ای باشد! چه پیامی دارد که اینگونه به وحشت افتاده و از هر طرف برای خاموش کردنش با همه گونه سلاح برخاسته اند!؟ شاید فقط و فقط ، ورای هر گونه اقدام عملی برای نجات جان ساکنان لیبرتی در عراق، " یک صدایی" موجود در دنیای سیاست در رابطه با به قتلگاه بردن نزدیک به 3200 انسان را شکسته باشد! شاید نشان داده است که حرف دیگری هم در مقابل آنچه به کمک میلیونها دلار به عنوان "تنها راه حل " ارائه می شود، وجود دارد. "تنها راه حل"  یعنی همان راه حلی که انتهای آن به قتلگاه بردن این بچه ها می باشد. آری کمپین ما کوچک است. شاید نشان داده است که همه با این راه حل نه تنها موافق نیستند بلکه اگر راه حل دیگری در مقابلش باشد، بصورت روز افزون از آن حمایت خواهند کرد.

آری! کمپین ما پول و حامیان پرقدرت آمریکایی و اروپایی و .... ندارد. کمپین ما متهم است! اما در ورای تمامی اینها جوانه ای است که باید از آن در برابر این همه هجوم با تمام وجود حراست کنیم. این جوانه روزی گل خواهد داد. شک نکنیم.


عاطفه اقبال - 22 فوریه 2013